Bhakkar

Campus Address: Darya Khan Road,
Campus City: Bhakkar
Telephone: 0453-5124441-2
Email: